Vår huvudleverantör av kullager, huslager, nållager mm är;

Schaeffler Sverige AB 

www.schaeffler.se 

vars varumärken är INA och FAG